...
© Irina Jalakas + Ola Henricsson. Översättning, 2005
© "Bastukvintetten". Sång, 2006