Himlen är denna dag ljus och blå. Men snart ska pansarbrak rassla, slå. Runtomkring i vår värld står ett dån. Stora kådiga träd dystra, grå. Rök och aska stiger upp som kors. Bort från skorstenarna flyr var stork. Ax i bärnstensfärg. Hinner vi få slätt? Nej, det verkar som vi fåfängt sått. Det lyser som bärnstenen. Vad är det? Just då lågor på äng badade. Nu spreds allt för vind från åkrarna. Inga sångfåglar finns - bara kråkorna. Också dammiga träd går mot höst. Den som sångerna kan har mist sin röst. Inte är kärleken mer vår sak. Nu nödvändigare är vårt hat. Rök och aska stiger upp som kors. Bort från skorstenarna flyr var stork. Det med vatten och jord är jämmerligt. Skogen på trädkronor är ännu rik. Tänk om under kan ske oförgätliga: Förkrigsskogarna med lätena. Alla flyr bort från nöd österut. Sångfåglarna har dött. Storken dog ut. Alla ljud har luften sparade. Nu siar mullret om faran här. Klappret från hovarna piskar fram. Och om någon skriker viskar han. Man tog vara på sin chans de som orkade och på taken fanns inga storkar mer.
© Ola Palmær. Översättning, 1991