Den dagen sa man allmänt du till sin kapten. Jungmans talanger har jämförts med basens. Ryggarna har rätats och förbanden revs. Matroserna på vanten rasar. Våra hjärnors dörrar har ryckts från sina gångjärn i hägringar på stränder, i täcken av stora länder. Dessa utkorade, önskade, franka från Columbiska land till Magellanska. Endast jag ser ingen jord, inga stränder och sund. Vi gick i nio knop - hals över huvud på grund. Så lätt som ingenting och grabbsyftet var ju sunt... När allt kommer omkring satte jag mig själv på grund. Och nu for mina skepp, mina bröders flottilj. En känslig får sluka saltstänk som regel. Armadan den fortsätter sen jag från den skiljts. Den struntade i mig med seglen. För tillfället och vädret förbannade de mig hädiskt. De lämnar mig snopet - styvsönehopen. Sen två salvor kom från slupen - pang, pang från Columbus och Magellan. Jag dricker skummet - för vågen når inte fram till min mun. Och från däck till durk, styr - och babord låg där. I min skitiga flank - dölj det om det går! - Ta en titt på min skavank och variga sår. Hålen i revbenen är spår av en kula. Här ärr från en ramm - en eftersläntning. Märken efter båtshakar - när någon pirat krossat ryggen på mig vid nån äntring. Kölen är gammal och skrovlig som grepp på en gitarr. Min buk blev illa sprättad av ett rev utav korall. Jag flämtar, ja man börjar luttras Även allt som är saltat ruttnar. Från för till akterdäck löper vindar direkt. Sen dricker de mitt blod. Jag utan förskoning togs. Nu står jag under dem från morgon till kväll. Det är vindar, som slår spikarna i min själ. Allting välts ned för en rumlare och ett svin. De vindarna är objudna gäster. I mina lastrum skulle de ha sörplat vin eller elakt tagit mig från grund - mitt fäste. Jag tror fullständigt blint på't som ett jagat djur. Men inga elaka vindar är vad jag skall ha nu. Som slappa händer är mina master och seglen som gamla gumbröst rasslar. Nu sker det åttonde undret - gott vågsvall därtill! Och min kropp den blir skrubbad i vatten fyllt av liv. Gudars dagg - havet ser till att tabut tas ifrån mig. Det blåser i mina segel som i min panna ådern. Jag hinner upp de mina och förlåter Ger tillgift åt den glömska armadan Jag låter besättningen komma ombord Jag önskar ju inte dem något ont. "Det blir nej rätt och slätt! Ingen plats för er båt" - Ett dåligt skämt, korvett! Jag genomskådat nåt! Jag är er bror som sagt, Ni for från en i nöd! Håll nu babord, fregatt! Visst räcker vatten och öl. Men varthän har ni nått, så jag skall lämna er? Om jag på grund har gått finns ingen utväg mer? Så öppna era led! Vii är ju alla skepp. Åt alla finns vatten kvar Och jorden är åt envar! Dessa utkorade, önskade, franka från Columbiska land till Magellanska.
© Ola Palmær. Översättning, 1991