Den kvällen drack jag inte och sjöng. Det var bara henne jag såg. Som ungar ser och hör, som en unge brann. Men han, som var med henne förr, sa åt mig, att jag borde gå. sa åt mig, att jag borde gå. Du har inte en chans! Men han, som var med henne förr, var grov mot mig och stängde en dörr. Jag var inte full, har prima minne. När jag just tänkt dra mig därifrån sa hon: "Du får inte gå!" sa hon: "Du får inte gå! Det är ju så tidigt." Men han, som var med henne förr, när han ser mig, så blir han störd. Det var om hösten och nån komplott då - Jag och en kompis gick på stan. Då står de där och tiger på rad. Där står de och tiger på rad. - Och dom var åtta! Kniven på plats! Jag avgör raskt: Åtta är ingen enkel match Kom an nu skitar! Kom an nu skitar! För här skall det svida med fjong! Jag slog till på en enda gång. Jag slog till med en enda gång. Mer behövs inte! Men han, som var med henne förr, Han hade kokat ihop det först. Det var ju allvar, det var ju plaint och rent. Nån hängde utefter min rygg. Valjucha skrek: "Ta genast skydd!" Valjucha skrek: "Ta genast skydd!" Men det var för sent! Jag sonar för åtta och inget jag pruta. I fängelset finns ju sjuka me, - och där det sluta, och där det sluta. - Doktorn skar längs och kors och tvärs. Han sa: "Håll ut bror, det blir en pärs!" Han sa: "Håll ut bror, det blir en pärs!" Och jag höll ut jag. Skilsmässan fick jag på minuten. Hon hade inte väntat ut mig. Men jag förlåter’na. Henne förlåter jag Men han, som var med henne förr Men han, som var med henne förr får nog se en dag! Hon förlätes. Hon var brallis. Men den, som var med henne förr Men den, som var med henne förr förlåter jag aldrig.
© Ola Palmær. Översättning, 1991