Jag tror inte mer på kärlek, så sluta och skriv! Vad rör mig ditt förflutna? Ja, angår det mig? Hör upp nu här, Lavsantyg är min nya giv. Om du vill det köper jag en sån finfin grej. Här dricks ingen vodka mer, inget enda glas! Jag sparar och jag käkar inte soppa ens. Åt dig har jag köpt en blus med krams och fras. Och det för att jag älskar just dig, min dumma vän. I baletten kladda karlslokar på flickor, som liksom skulle väljas ut i vita tofflor. När jag skrev, så kvävde tårar mig. Jag börja hicka. Låt nu ingen vän få ta på dig på soffan! Vår tjur var bland de främsta, som utställdes. Men först så skrek dom "Kasseras" och "Platt fall här!". Men de nyktrade till och priserna svällde. Nu ligger han inpackad helt i medaljer. Säg ordförarn för kolchozen, att han skall täcka stugan med detsamma. Få nån att gräset slå! Att sätta kvigorna på mig, är inte rätt va? Det stör rekordmän som mig. Klipp av honom så! Och låt dom laga ladan vår, för säden ruttnar. Med Pasja: Kort process som med förrädare! Jag sliter bena av dig, om du pussas! Gå två varv med ordförarn - men uppträd städat! Så adjö, då skall jag gå och köpa saker På GUM, som liknar ladan vår, men det har fönster. De gör ju mig så less, dina pälshalvfabrikater och den grå klänningen med bleklagda mönster. PS Här står det KULTURPARK på anslag vid floden. Här promenerar jag och spottar i urnor. Men du förstår ju ingenting - du vid köksbord, därför att du är mörker och okultur!
© Ola Palmær. Översättning, 1991