Jag står i ljuset helt utlämnad åt er och jag skall som vanligt göra gott ifrån mig Idag i skottglugg kan ni mig se. Igår var det, som om ni dyrkade Ikonen. Mikrofonen är på mig ganska lömsk. Javisst, min röst kan nog väcka mordlust. Och säkert är, att om jag sa en lögn, så är han där och förstärker den skonlöst. Rampens strålar slår mot mina revben. Jag får bländsken rakt i ögonhinnan. Sidprojektionen späder på förtreten. Av hettan skall jag brinna. Idag så är jag särskilt extra hes. Jag ändrar inte på det jag förvaltar. Men råkar jag föreställa mig - se: då rättar micken inte till det falska. Tunt som ett rakblad rispar han till sen. Han hör så fint minsta avsteg och choser. Är jag i form - det ger han blanka den. Men hör nu på, hur mina välljud låter! Rampens strålar slår mot mina revben. Jag får bländsken rakt i ögonhinnan. Sidprojektionen späder på förtreten. Av hettan skall jag brinna. På denna mikrofonens smäckra hals sitter ett huvud, som vrids och knollrar. Han biter till, om du en stund gör halt. Jag måste sjunga allt vad tygeln håller. Och röra på dig kan du låta bli! Jag ser på gadden din bland dina trådar. Jag lever ormtjusarens sköna liv. Sång vad är det? Nej, jag tjusar min kobra. Rampens strålar slår mot mina revben. Jag får bländsken rakt i ögonhinnan. Sidprojektionen späder på förtreten. Av hettan skall jag brinna. Som fågelungen är den glupsk och kry. Han plockar alla ljuden ut ur munnen. I min panna sätter han nio gram bly. Här lyfts ingen arm. Gitarren håller mig bunden. Nej inget slut. Allt börja om igen. Vad är den mikrofon, som jag har skällt på? Jag står här som i oljelampans sken. Men stopp nu, för jag är inget helgon. Rampens strålar slår mot mina revben. Jag får bländsken rakt i ögonhinnan. Sidprojektionen späder på förtreten. Av hettan skall jag brinna. Min sång den har en enkel melodi. Men om jag går ifrån den rätta klangen Ett piskslag får jag genast på min kind Av skuggan av den mikrofon, som tvang mig.         Rampens strålar slår mot mina revben. Jag får bländsken rakt i ögonhinnan. Sidprojektionen späder på förtreten. Av hettan skall jag brinna.
© Ola Palmær. Översättning, 1991