En borg ligger täckt och inbäddad i vår tid i en ömsint filt av små gröna skott. Men - löser tungan upp en tystlåten granit och det kyliga förflutna lägger sig i om fälttåg och segrar och ödets lott... Dessa bragder har inte plånats ut och om det övre skiktet rycks loss eller om dess strupe kläms åt resolut, yppar den hemligheter för oss. Öppnas hundra bojor och ramlar hundra lås och rinner svetten ned från flera seklers hög. Så vävs hundra legender ur varenda strof om tornerspel, belägring och friskyttar, som smög. Ditt öra hör gärna en känd melodi. Ditt öga ser allt med förståelse. För att kärlek skall evigt kärlek förbli till och med i ert framtida fjärran. Klangfullt bröts stålet under trycket av svärd. Det ryckte av ansträngning i bågen. Döden satt på lansarna med kurrande mellangärde. Fienden bad om förskoning, när den låg där i lorten och överlämnades åt nåden. Men inte alla, som var utom fara, bevarade sin godhet i lönn sen de sitt goda namn försvarat från uslingars vettlösa lögn. Det är väl, om hästen biter i sitt betsel och handen låg bekvämare på lansen. Det är bra, om du vet var pilarna kom från. Värre om skytten bakom hörnet fanns. Slår ni uslingar hos er? Da gör ni rätt! Skräms ni av häxor från en ann tid? Inte sant, ont kallas för ont rätt och slätt också hos er i er ljusa framtid? I århundraden och i varje tid föraktar vi den fege förrädarn. Fiende är fiende och krig likväl krig och mörkret ligger tätt och vi sätter vår lit till friheten för vars skull vi hädar. Tiden suddar aldrig ut dessa ord, men man måste lyfta ett övre skikt - och från en strupe, där det ryker av blod strömmar känslor av evighet hit. Nu för alltid är det för ålderdomen bäddat och priset är ett pris och skulden är en skuld. Och det är alltid bra om äran är räddad och ryggen skyddas av en med pålitlig ull. Så tar vi hand om det som är rent och enkelt frodas drar fram ur det förflutna sagorna. För det goda är och förblir det goda i forntid, framtid och in i denna dag!
© Ola Palmær. Översättning, 1991