Vi far under vatten i neutrala trakter I den årslånga raiden kan vi strunta i vädren, men upptäcks vi av spanarn Så ylar radarn om olycksläget O rädda våra själar Vi i vår andnöd trälar O rädda våra själar O skynda er! Kom nu! Till fastlandett! Nödadressen! Allt dovare horst SOS-en I själen redan skracken skär oss itu.                                                             I gryningen explosionen ordern har ju getts Att dö i sin blomning, finns bättre på jorden? Vår väg ju utmätt Men minns oss här jmbord!                   Till ytan går vi åndä men ingen utväg ges Toppfart och vända, nerverna spända Stopp för alla sorger, början och slut Vi sliter all förtöjning i stället för torped. O rädda våra själar Vi i vår andnöd trälar O rädda våra själar O skynda er! Kom nu! Till fastlandett! Nödadressen! Allt dovare horst SOS-en I själen redan skracken skär oss itu.
© Ola Palmær. Översättning, 1991