Inte lämnar jag den himmelska kvadraten - För mig har siffror mindre vikt Min vän skyddar mig om nån kommer bakom, Chansen för oss och dem är lik Jag hade en Messerscgmitt i baken Hans propellrar ansträngt skrek De ska inte bara ha kors på graven De ska ha dem på vingarna med! Här är ettan, de är under dig Jag ginar och klarar fällan. Flammor! Jag täcker! I molnen in! I luftstrid sker undren sällan.                                                
© Ola Palmær. Översättning, 1991