Jag dör av skratt, som i ett spegelhus. På mig man synen visst förvänt ordentligt - Vad sneda snyten här, vad fläkta flin: som om på karnevalen i Venedig. En ring sig kring mig slutes. Jag tas fast och utan omsvep förs jag in i dansen, pet ansikte som är mitt eget, helt normala synes här för mask bli taget. Fyrverkeri, konfetti! Dock är allt ej rätt bevänt. Mig maskerna beskyller för att jag inte håller takten rätt och trampar meddansörerna på tårna. Vad göra? Ska jag fly min kos så fort sig låter eller leken med dem tåla? Jag vill ju ändå tro att maskerna ett mänskligt ansikte bakom sig döljer. Och mask bär alla här. Ur sagans värld är en, en annan litterär tör vara. En sorgsen Harlekin är den, den där en bödel och en dårfink gott var tredje. Sin svarta uppsyn en sökt måla vit. En annan dolt sin blick för elakt skvaller. Och någon kan ej längre invand mask och eget anlet skilja från varandra. Jag tråder dansen alltjämt skrattande. Inom mig dock en oro börjar växa. För tänk om någon plötsligt bödelns mask behagar så, att han ej mer tar av den? Om Harlekin för alltid sorgsen går, bedårad helt av maskens dystra minspel? Och tänk om dåren maskens dåruppsyn mot sitt normala egna glömmer byta?         Hur känns en ärlig uppsyn då igen? Hur välja rätt emellan god och ondsint? Envar ju lärt att bära mask för att sig skydda emot varats skarpa kanter. Här maskerna jag trampar hack i häl, men demaskera sig, det ber jag ingen. Tänk om de redan kastat av sin mask och är natur och mask till lika delar? För mången dock, som iklätt sig beprövad mask av liknöjdhet och kyla, är syftet det förstår jag, att den dem mot spottloskor och örfilar ska skydda.        
© Maj-Britt van Reisen + Bengt Lundberg. Översättning, 1992