...
© ?. Översättning, ?
© Anna Rudholm. Sång, 2008