Drömmar jag på natten bort o så tvivlar ej Att imorron går allt som smort, att lyckan följer mej. Men på morgonen vaknar jag, dagens ljus mej stör, Allt e under solen fel, allting e som förr.         Där går rika män i päls, de e här i massor Och en kvinna med ett barn tigger här i trasor. Kyrkan är full av split o gräl, Det är märkt i själen, Nej, i kyrkan går det fel Som på flera ställen. Jag kan se en stor grön dal Frän en liten backe O i dalen stör en tall Som en ensam stake...                 Jag vill rida i galopp, Hästen häller stegen, Små blåklintar dyker opp På den länga vägen...         Nånstans dansar hästar fint För sin nya herre, Början verkar alltid fel, slutet ännu värre, Ingen kyrka, inget barn e heligt nu o viktigt, Nej kamrater allt går fel, Allting e oriktigt...        
© Svetlana Gulin. Översättning, 2011