Jora ve Arkadi Vayner1! Size selam aleyküm. Bizler birbirimize gizliden gizliye aşınayız, - Kanunu kitabı ezbere biliriz. Size yedi aksakal yazıyoruz Hindikuş diyarından2, Çünkü yedi dergide Sizi bize çevirdiler3. Pamuk hasatı zamanı (Bu arada, şimdilerde pamuk - ipek) Bizim "Doğu Yıldızı" dergisi Size yedi sayfa ayırdı. Moskova’yı karış karış gezdi ZİM’le4 Bizim baş aksakalımız5 Ama hiçbir dükkanda Kitaplarınızı bulamadı. İki yaşlı kardeşi yırttılar6 Saçı sakalına karışmış - Yok ki yok rüşvetle bile Kitap tezgahında ve hiçbir yerde. Benim favorim "Merhamet çağı"7 Bunun için size teşekkür! - Polis memuruna iki kavun verdim Ve bir kilo da nar. O televizyon programının sonunda Ak saçlarıma yemin olsun! - Devamına her bölüm için Sekiz kavun vereceğiz. Ara olmaması için (Bozbaş köfte sever misiniz?) Hanımlarınızı Merkez pazarına gönderin, Bizden size yarım koyun kellesi. Belki de fazlaca bedeni, Ama o mapusane şarkılarını (Bırak söylesin artist Visotski) İki kat fazla öderiz neyse bedeli. Külliyatınız bulunmaz Paris’te bile diyorlar... İyi de, Frank’a ne alınır ki? Yine bildiğin üzüm. Bugün biz sizi okuyoruz, Her paragrafta ayrı ter boşanıyor. Kardeşler, biz sizi bizden sayıyoruz - Acayip bir millet8. Bizim torunun torunu merkez üste - Orada para pul işlemez. Yemek yemek ister misiniz? O halde Her gün gelin. İsterdim ki bizim enstitüde... Büyük bir iş çevireyim. Ama... eğer Niyazi hayatta olsaydı... Olmayınca - iş bitirmeye tanış da yok. - Avrupa ile Asya’da var bağlantı, Ama bu bağlantılarda iş yok. Siz KamAZ’a9 gitmiştiniz ya: Orada meyve yok. O halde bu kez Hindikuş’a gelin.
1 Kardeş olan iki Sovyet yazar. Genelde romanları detektif - polisiye üzerine.
2 Afganistan - Pakistan arasında uzanan dağlık bölge. Afganistan’da üç milyon kadar Özbek yaşamaktadır.
3 Bizim dilimize.
4 ZİM - Sovyet arabası.
5 bilge kişi anlamında, Orta Asya’da sık kullanılır.
6 fotoğraflarını.
7 kitaplarından birinin ismi - dedektif romanı.
8 Burada birkaç anlama gelebilecek kelime oyunu yapılmış. En kolay anlaşılanı tercümeye koydum.
9 Rusya’nın otomobil üreticisi.

 
© Hüseyin Avni Dağlı. Çeviri, 2017