Şaraptaki hikmet, diyorlar ki, şifaymış, - Bir denemek istedim - bir şişe alıp açtım... Birden içinden lüzumsuz bir ucube çıktı: Belki yeşil bir yılan, belki de bir timsahtı! Kafama koydum bir kere - kesin içeceğim, - Bu tarz şakalara ise, oldum olası menfiyim! O yeşil olan, kokan, iğrenç şey - Odada zıpladı, oraya buraya seğirtti, - Sonra da acıklı bir nağme işitildi - Ve hayalet, kaba bir adama dönüştü! Kafama koydum bir kere - kesin içeceğim, - Bu tarz şakalara ise, oldum olası menfiyim! Birazcık zamanım olsaydı, en azından bir saat kadar - Kapıcıları çağırırdım ellerinde süpürgelerle, ama Bizim çocuk detektif "İhtiyar Hottabiç"i1 hatırladım - Ve sordum "Yoldaş İbn-i, adınız nedir?" Kafama koydum bir kere - kesin içeceğim, - Bu tarz şakalara ise, oldum olası menfiyim! "Bırak bu Iuda2 kurnazlığını - dedim - Lafı dolaştırmadan söyle: seni kim gönderdi, Bu şarap şişesine kim tıktı seni, Kimden saklanıyorsun ve ne saklıyorsun?" Adamcağız selama durdu, reverans, ve nazikçe cevapladı: "Hırsız değilim, casus da değilim, ben aslında bir ruhum, - Hürriyetim karşılığında - bir arzunuzla - İstediğiniz birini bir güzel döveyim, hatta hadi iki kişi olsun!" İşte o zaman anladım: Bu bir cin, - ve bir çok şey elinden gelir - Hata bana diyebilir de: "Hemen altına boğayım!"... "Teklifiniz, - diyorum - pek bi’ cimri. Ağız burun sonra da kırarız - ben şarap istiyorum! Sonra ise - bu mucize olay karşısında: Gökyüzüne ulaşan bir saray istiyorum - sen ona uğraş!.." O ise bana: "Bize hiç böyle birşey öğretilmedi, - Ağız burun kırma dışında bir mucize yok!" "Yalan söylüyorsun!" - diyorum. "Yağma yok!" diyorum. Ruh da - havalara giriyor, - Bir kez tıkırdıyor - uzman işi! - hemen anlaşılıyor. Ben, hemen, gidip polisi arıyorum tabi. "Adam öldürüyorlar. - diyorum - hemde evin içinde!" Ve işte geldiler - çiyana gününü gösterdiler! Polisi karşısında görünce elinden birşey gelmedi: Götürdüler çatlağı, elleri arkasında Kara kargaya3 boca ettiler aralıktan. ...Ona ne oldu? Belki damda demleniyordur, - Şişede durmaktansa Butirka’da4 pineklemek iyidir! Ha, belki de boksla uğraşıyordur şimdilerde, - Eğer bir yerde maça çıkarsa - gidip seyrederim ben de!
1 İhtiyar Hottabiç: Hasan Abdurrahman İbn-i Hottab, Lazar Lagin’in bir kahramanı. Genç bir detektifin (Vol’ka Kostil’kov) maceralarının anlatıldığı bir Sovyet hikayesi.
2 Iuda: İsa’yı ele veren havari. Latince: Iudam Iscariotem
3 Kara Karga. Aynı zamanda, şüpheli ya da suçlu taşıyan, siyah, arkası kapalı, polis arabalarına da denirdi. Geçen yüzyılın ortalarına kadar bu araçlar polis tarafından kullanılmıştı.
4 Butirka cezaevi, Kısaca Butirka da denir. Rus başkentinin en büyük hapishanesi.
 
© Hüseyin Avni Dağlı. Çeviri, 2011