АЕС  – Атомна електростанція
АСУ  – Автоматична система управління
БєлАЗ  – Білоруський автомобільний завод
ВДНГ  – Виставка досягнень народного господарства
ВАЗ  – Волзький автомобільний завод
ВЦРПС  – Всесоюзна центральна рада профспілок
ГУТаб  – Головне управління таборів
ДАІ  – Державна автоінспекція
ДНД  – Добровільна народна дружина
ДНК  – Дезоксирибонуклеїнова кислота
ДУМ  – Державний універсальний магазин
ЄЕС  – Європейське Економічне Співтовариство
ЗІЛ  – Завод імені Лихачова
ЗАГС  – Запис актів громадського стану
КДБ  – Комітет державної безпеки
КПЗ  – Камера попереднього затримання
КПРС  – Комуністична партія Радянського Союзу
МАЗ  – Мінський автомобільний завод
МТС  – Машинно-тракторна станція
НДР  – Німецька демократична республіка
НКВС  – Народний комісаріат внутрішніх справ
НЛО  – Непізнаний літаючий об’єкт
НП  – Надзвичайна подія
ООН  – Організація об’єднаних націй
ОУН  – Організація українських націоналістів
РАПО  – Районне агропромислове об’єднання
РЕВ  – Рада економічної взаємодопомоги
РТС  – Ремонтно-тракторна станція
СК  – Сільськогосподарський комбайн
СНІД  – Синдром набутого імунодефіциту
СРСР  – Союз Радянських Соціалістичних Республік
США  – Сполучені Штати Америки
ТАРС  – Телеграфне агентство Радянського Союзу
ТОВ  – Товариство з обмеженою відповідальністю
УПА  – Українська повстанська армія
ЦК  – Центральний комітет [КПРС]
ЦРМ  – Центральна ремонтна майстерня