АЕС – Атомна електростанція
АСУ – Автоматична система управління
БєлАЗ– Білоруський автомобільний завод
ВДНГ – Виставка досягнень народного господарства
ВАЗ – Волзький автомобільний завод
ВЦРПС– Всесоюзна центральна рада профспілок
ГУТаб– Головне управління таборів
ДАІ – Державна автоінспекція
ДНД – Добровільна народна дружина
ДНК – Дезоксирибонуклеїнова кислота
ДУМ – Державний універсальний магазин
ЄЕС – Європейське Економічне Співтовариство
ЗІЛ – Завод імені Лихачова
ЗАГС – Запис актів громадського стану
КДБ – Комітет державної безпеки
КПЗ – Камера попереднього затримання
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
МАЗ – Мінський автомобільний завод
МТС – Машинно-тракторна станція
НДР – Німецька демократична республіка
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
НЛО – Непізнаний літаючий об’єкт
НП – Надзвичайна подія
ООН – Організація об’єднаних націй
ОУН – Організація українських націоналістів
РАПО – Районне агропромислове об’єднання
РЕВ – Рада економічної взаємодопомоги
РТС – Ремонтно-тракторна станція
СК – Сільськогосподарський комбайн
СНІД – Синдром набутого імунодефіциту
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
США – Сполучені Штати Америки
ТАРС – Телеграфне агентство Радянського Союзу
ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю
УПА – Українська повстанська армія
ЦК – Центральний комітет [КПРС]
ЦРМ – Центральна ремонтна майстерня