Падпяразана жалобай стужак, Пагрузілася ў маўчанне Масква, Глыбокая яе скруха пра правадыра, Сэрца болем сціскае нуда. Я іду сярод струменя людзей, Гора сэрца скавала маё, Я іду, каб зірнуць поскорей На правадыра дарагога чало... Паліць вочы мае страшны агонь, І не веру я чорнай бядзе, Душаць грудзі несуцішны стогн, Плача сэрца пра мудрага правадыра. Разліваецца жалобны марш, Енчаць скрыпкі і енчаць сэрцы, Я ў труны клянуся не забыцца Дарагога правадыра і бацькі. Я клянуся: буду ў нагу ісці З дружнай, дужай і братэрскай сям’ёй, Буду светлы сцяг несці, Што ўручыў ты нам, Сталін роднай. У гэтыя журботна-цяжкія дні Паклянуся ў магілы тваёй Не літаваць маладых сваіх сіл Для вялікай Айчыны маёй. Імя Сталін у стагоддзях будзе жыць, Будзе лунаць яно над зямлёй, Імя Сталін нам будзе свяціць Вечным сонцам і вечнай зоркай.
© ?. Пераклад, 2008