Дайце сабакам мяса - Можа яны й пагрызуцца. Дайце пахмельным квасу - Напэу’на, яны пераб’юцца. Каб не тлуснець груганам - Стау’це пабольш пужалау’. Кабы кахаць закаханым - Дайце у’тульную хату. У глебу кідайце зерне - Мабыць і з’явяцца у’сходы. Добра! Я буду пакорным! Дайце мне толькі свабоду! Сабакам, мясныя абрэзкі, Далі. Яны не пагрызліся. Далі прапойцам гарэлкі, А яны не згадніліся. Спадар груганоу’ пужае, А груганы - не баяцца. Пары у’ адзіна яднаюць, А ім бы - раз’яднацца. Лілі на глебу воду. Збожжа нямашака. Цуда! Учора далі мне свабоду. Што з ей рабіць я буду?
© Лана Берестянская. Пераклад, 2013