Millest tundma üht sõpra pead kuidas eraldad halvast head mine merele, seal sa näed kes su kõrvale jääb See, kes tormis ei kaota pead laintemöllus sin randa veab kellw usk muudab vaikseks vee tea, et sõber on see Millest tundus üht sõpra pead kui sa mägede keelt ei tea seisnud tipul, kus raugend ramm üks on tühjusse samm Ripud kaljul, ei pääsmist näe tuleb keegi, kes annab käe suuri sõnu kes eal ei tee sinu sõber on see Millest tundma üht sõpra pead on ehk lootus sind jätnud eal hing täis masendust tundnud nii siin on viimane piir Siis sa märkad, on lahkunud napsivennad ja lobasuud see, kes jääb, iial alt ei vea teda sõbraks sa pea
© Uno Kaupmees. Tõlge, 2001
© Uno Kaupmees. Ettekanne, 2001