Miks retsiks mind pidama peaks ja bandiidiks? Võiks hakata hoopiski antisemiidiks - mis siis, et neid kriminaalkoodeks ei toeta, neid pättideks masside silmis ei loeta! Ma otsuse tegin - nüüd tappa saab keegi. Kuid kes on semiidid, peab selguma seegi. Kui järsku me ühiskond kõrgelt neid hindab, siis mina saan nende eest nuhelda kindlalt. Nii mind selle koha pealt valgustas aga tark mees - joodik Vasja me viinapoe taga, et midagi muud nad ei ole kui juudid. Mis rõõm, vennad! Kus on mu kaikad ja nuudid? Ma kõhklesin kaua, kas teen selle sammu, sest Einsteini Albertit austan ma ammu. Ka Abraham Lincolnist hea oleks teada, mis rahvuse hulka mul tuleks ta seada? On nende seas Stalinilt vatti saand Kapler, mu lemmik, suur kinoartist Charlie Chaplin, need, kellel läks elu Oúwiæcimis looja ning ise marksismi– teooria looja! Kuid rääkis see jota, et kesse neid kaitseb, sest kristlaste verd neile imeda maitseb ja teadis üks parm, kes ka vestlusse kisti, et ammu nad jumala löönud on risti. Kui kord loomaaias nad sattusid hoogu, siis tiigreid ja ahve seal langes kui loogu. Tean täpselt, et maha nad ärisid, kaagid, kõik viimaste aastate kaunviljasaagid! Neil kaunites kohtades püsti on lossid ja elavad seal nagu kuninga kassid... Ma nüpeldan neid, sest ma täidan ju kohust - nii päästan ma Venemaad jutskude ohust!
© Paul Oja. Tõlge, 2017