Vladimiras Vysockis
Miražais netikėjau niekada (I.Aršauskienė)
Horizontas (I.Aršauskienė)
Guviai į kelią (I.Aršauskienė)
Kvėpavau melsvuma (I.Aršauskienė)
Nėr’ manęs (I.Aršauskienė)
Iš kelioninio dienoraščio (I.Aršauskienė)
Mano juodas žmogus (I.Aršauskienė)
Kaukės (I.Aršauskienė)
Apie lemtingas datas ir skaičius (I.Aršauskienė)
Kai aš išsidainuosiu... (I.Aršauskienė)
Apie velnią (I.Aršauskienė)
Aplink penki šimtai (I.Aršauskienė)
Užsklęsti amžiams mūsų atminty (I.Aršauskienė)
Akys juodosios I. Gaudynės (I.Aršauskienė)
Akys juodosios II. Namai (I.Aršauskienė)
Pirmiausia buvo Žodis... (I.Aršauskienė)
Kalnų aido sušaudymas (I.Aršauskienė)
Pirtelė juodai (I.Aršauskienė)
Apie meilę Akmens amžiuje (I.Aršauskienė)
Čigoniška dainelė (I.Aršauskienė)
Už mane (I.Aršauskienė)
Laivai (I.Aršauskienė)
Išgelbėkit mūs sielas! (I.Aršauskienė)
Burės (I.Aršauskienė)
Sava sala (I.Aršauskienė)
Daina apie žemę (I.Aršauskienė)
Pirtelė baltai (I.Aršauskienė)
Vilkų medžioklė (I.Aršauskienė)
Medžioklė iš sraigtasparnių (I.Aršauskienė)
Pradingo drebulys (I.Aršauskienė)
Viršūnė (I.Aršauskienė)
Baltasis tylėjimas (I.Aršauskienė)
Dainininkas prie mikrofono (I.Aršauskienė)
Mikrofono daina (I.Aršauskienė)
Plagijatoriaus dainelė (I.Aršauskienė)
Pragaištingieji žirgai (I.Aršauskienė)
Ir poreikiui ir skoniui (I.Aršauskienė)
Paminklas (I.Aršauskienė)
Lydos žvakės ir teška... (I.Aršauskienė)
Mano Hamletas (I.Aršauskienė)
Pavardžių aš turėjau (I.Aršauskienė)
Mano čigoniškoji (I.Aršauskienė)
Tiek dūmų... (I.Aršauskienė)
Romansas (I.Aršauskienė)
Romansas (I.Aršauskienė)
Tango (I.Aršauskienė)
Aš nemyliu (I.Aršauskienė)
Jei bemiegė naktis... (I.Aršauskienė)
Rojaus obuoliukai (I.Aršauskienė)
Ji buvo Paryžiuje (I.Aršauskienė)
Kiek nori dūsauk (I.Aršauskienė)
Lyriškoji (I.Aršauskienė)
Aš klausimus nušviesiu (I.Aršauskienė)
Į mūsų bendrą žvaigždę (I.Aršauskienė)
Nulis septyni (I.Aršauskienė)
Myliu tave nūnai (I.Aršauskienė)
Juodasis princas (I.Aršauskienė)
Skliautai (I.Aršauskienė)
Du prašymai (I.Aršauskienė)
Apie Zodiako ženklus (I.Aršauskienė)
Baladė apie meilę (I.Aršauskienė)
Krykštauju sieloje (I.Aršauskienė)
Slenka juosta ruda (I.Aršauskienė)
Liūdesy, gėla mana (I.Aršauskienė)
Bendrauju su tyla (I.Aršauskienė)
Daina apie Lemtį (I.Aršauskienė)
Du likimai (I.Aršauskienė)
Ligi koktumo (I.Aršauskienė)
Baltasis valsas (I.Aršauskienė)
Išėjau su visam... (I.Aršauskienė)
Svetima vėžė (I.Aršauskienė)
Būdrauju (I.Aršauskienė)
Apačioje ir iš viršaus (I.Aršauskienė)
Nutrauktas skrydis (I.Aršauskienė)
Neišbraukit manęs iš Pavasario (I.Aršauskienė)
Man lemtis... (I.Aršauskienė)
Šunims mėsos paduokit (I.Aršauskienė)
Sutema (I.Aršauskienė)
Man dega vakaras... (I.Aršauskienė)
Krištolo namai (I.Aršauskienė)
Baladė apie trumpą Laimę (I.Aršauskienė)
Bėda (I.Aršauskienė)
Vakar jis iš kautynių negrįžo (I.Aršauskienė)
Vakar jis nesugrįžo iš mūšio (I.Aršauskienė)
Milicijos protokolas (I.Aršauskienė)
Dainelė apie šuolininką į tolį (I.Aršauskienė)
Daina apie draugą (I.Aršauskienė)
Mes sukinėjame žemę (I.Aršauskienė)
Neliūdėk ir nepulk... (I.Aršauskienė)
Vėl prie stalo... (I.Aršauskienė)
Ji buvo Paryžiuje (I.Aršauskienė)
Atsisveikinimas su kalnais (I.Aršauskienė)
Baudžiamasis kodeksas (I.Aršauskienė)
Žuvusio Žmogaus daina (I.Aršauskienė)
Skerdienos išnešiotojai (I.Aršauskienė)
Laiškas draugui (I.Aršauskienė)
Naikintuvo daina (I.Aršauskienė)
Viršūnėn (I.Aršauskienė)
Daina apie Žvaigždes (I.Aršauskienė)
Apie naujus laikus (I.Aršauskienė)
Kartėlis mano veidą maino... (I.Aršauskienė)
Bandymas nusižudyti (I.Aršauskienė)
Kai užbėgsi į kavinę-barą (I.Aršauskienė)
Mano draugui Michailui Šemiakinui (I.Aršauskienė)
Daina apie gaidas (I.Aršauskienė)
Ristūno bėgsmas (I.Aršauskienė)
Lėkė gyvenimas (I.Aršauskienė)
Apie Tiesą (I.Aršauskienė)
Po dešimt metų (I.Aršauskienė)
Viskam pasauly - savas metas (I.Aršauskienė)
Viskas kaip kadais (I.Aršauskienė)
Preliudijos ir uvertiūros baigės (I.Aršauskienė)
Buvau dvasia kvailos visuomenės (I.Aršauskienė)
O mes gyvename dykynėje jausmų (I.Aršauskienė)
Apie pirmas eiles (I.Aršauskienė)
Baladė apie pirtį (I.Aršauskienė)
Baladė apie nublokštą laivą (I.Aršauskienė)
Daina apie lakūną (I.Aršauskienė)
Žmogus už borto (I.Aršauskienė)
Miesto romansas (I.Aršauskienė)
Baladė apie išvykimą į Rojų (I.Aršauskienė)
Gandrai (I.Aršauskienė)
Į dugną atkakliai veržiuos (I.Aršauskienė)
Jūrose gyveno (I.Aršauskienė)
Draustinis (I.Aršauskienė)
Mes dar gyvename kažkaip (I.Aršauskienė)
Daina apie laiką (I.Aršauskienė)
Ariadnės siūlas (I.Aršauskienė)

♫⌇Pirtelė baltai (V.Plėta)
♫⌇Daina apie draugą (V.Plėta)
♫⌇Krištolo namai (V.Plėta)
♫⌇Dainelė apie sielų persikūnijimą (V.Plėta)
♫⌇Vilkų medžioklė (V.Plėta)
♫⌇Daina apie Žemę (V.Plėta)
♫⌇Uolakope (V.Plėta)
♫⌇Laivai (V.Plėta)
♫⌇Pragaištingieji žirgai (V.Plėta)
♫⌇Aš nepamėgsiu (V.Plėta)
♫⌇Lyriškoji (V.Plėta)
♫⌇Baladė apie paliktą laivą (V.Plėta)
♫⌇Kelionė (V.Plėta)
♫⌇Rojaus obuoliai (V.Plėta)
♫⌇Kupolai (V.Plėta)
♫⌇Mano čigoniškoji (V.Plėta)
♫⌇Miesto romansas (V.Plėta)
♫⌇Didžioji Karietų (V.Plėta)

Maskva-Odesa (G.Patackas)
Kas tiki Machometą... (G.Patackas)
Maskarad (G.Patackas)
Kas vakarą man dega žvakės šitos... (G.Patackas)
07 (G.Patackas)
Vilkų medžioklė (G.Patackas)
Vilkams baigtas kriukis (G.Patackas)
Daina apie Žemę (G.Patackas)
Teko bėgti pirmyn... (G.Patackas)
Ir apačioj, ir viršuje - vien ledas (G.Patackas)
Gyvas aš buvau toks tvirtas vyras... (G.Patackas)

Karių kapai (R.Koval)
Jis nesugrizo is kovos... (R.Koval)
Daina apie Žemę (R.Koval)
Keturiasdešimt devynios dienos (R.Koval)
Tatuiruotė (R.Koval)
Už mane jaunoji atraudos garbingai (R.Koval)
Pavyduolio daina (R.Koval)
Šachmatų karūnos garbė-I. Pasiruošimas (R.Koval)
Šachmatų karūnos garbė-II. Zaidimas (R.Koval)

Nemėgstu aš (R.Grigas)
Kalnų aidas (R.Grigas)
Į viršūnę (R.Grigas)
Vilkų medžioklė (R.Grigas)
O žmonės vis murmėjo ir murmėjo (R.Grigas)

Lėkė gyvenimas (R.Janauskaitė)
Miškas baigės (R.Janauskaitė)
Ar stoty ar už teatro kulisų... (R.Janauskaitė)

Laivai (V.Baltuškevičius)
Dainiaus daina prie mikrofono (V.Baltuškevičius)

Mano juodas žmogus (R.Aušrotas)
Lyriškoji (R.Keturakis)
Man nereikia (G.Butkus)
Kodėl aborigenai suvalgė Kuką? (V.Vitkauskas)
Jeigu tau pasitaikė draugas (E.Juškevičius)
Brolių kapuose (Br.Mackevičius)
Dainelė apie sielų persikūnijimą (V.Zacharka)
Žmogus už borto (R.Bajorinas)
♫⌇Viršūnė (R.Gudaitis)

Man nepatinka
Dainelė apie sielų persikūnijimą
Daina apie Žemę