Guviai - į kelią! Arba tu - karste! Pasirinkimas mums išpuolė menkas, Mes priversti gyventi “step by step“ Prikaustyti grandinėm prie šio tempo. Ir patikėjom gi paskubomis - Taip be atodairos, argi ne kvaila, Argi gyvenimas-jei pančiuose esi? Pasirinkimas - kai prie kaklo peilis? Malonė mums parodyta klastinga - Žynys nepilnavertis, kaip želmuo. Mirtis nuo savo - už akmens užlindo, Mirtis nuo svetimo - už nugaros. Kūnas nutirpęs, o dvasia - leduos, Mes tylūs pėstininkai mūšy. Apšniurkšti priekiniai stiklai, pro juos Lekalais viepias nešlovė iš mūsų. O! Jeigu grandines sunkias įveikt - Būtų perkąstos gerklos geradėjams Už laisvę, vainikuotą pažadais, Už rožinį gyvenimą kalėjimuos. Ar dar tikėjimas mums neapkarto?! Ar nebeturim krūminių dantų? Kauleliais tarškame prie Rojaus vartų Judam grandinės leistinu ratu?.. Mums siūloma išeiti iš kovos Ir išėjimo kaina paskaičiuota: Ilgas gyvenimas - be pabaigos Per kaltę, per nešlovę, per golgotą. Ko vertas toks gyvenimas, brolau? Kova dar nepasibaigė. Ramybės! - Ir pasitraukę iš pasiūlymo gražaus Mes mirtį renkamės išdidžią. Nereikia mūsų tempt į pelkę gličią, - Kemsynuose lizdų nesuksim, ne! Mes negyvensim užsitęsusia gyvybe, - Geriau pakilsim iš mirties - šlove!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2000