Nėr’ manęs! Rusia liko anapus, Šniurkščia mano mergaitės ir vėl! Jelisejaus laukai dar nematė, Kaip aš moku saulėgrąžas sėt. Kažkas miaukteli Presnios tramvajuj: “Išsinešdino jis! Nebėra!” “Tegul džiugina rūmus Versalio Jo dainuškos ir jo rašliava.” Man už nugaros keičias naujienom: “Ten išvyko ne jis... Paklausyk.” “Kaip ne jis?” - Taksą stabdo ir sėda Vis ant kelių ir vis po šešis. Tas, kur buvom tremty Magadane, Toks draugelis nuo karo laikų, - Girias, kad parašiau ir jam: “Vania, Aš - Paryžiuj... atvyk, brol, puiku!” Sako, kad jau sugrįžti norėčiau, Kad ten šliaužioju keliais, meldžiuos! O! Tuštybe! Negrįšiu aš niekad, Nes išvykęs nesu niekados! Kas jau tiki, kad išdaviau žemę, Kaip atokvėpį filmo gale, - Leisiu nešt Triumfo Arką kišenėj Ir valdyti Renault gamyklas! Kaip juokinga! Aš mirštu iš juoko! Ką įtikino toks kliedesys? Dezertyru galiu, - bet - nemoku. Nesijaudinkit, aš - su jumis!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002