Užsklęsti amžiams mūsų atminty Veidai ir įvykiai, ir datos. O atmintis - giliausias šulinys: Tu persisvėręs žvilgtert pabandyk, Net tavo veidas sudrumstas kiek matos. Kur tiesa, kur melas, - Dieve sergėk, Tik bešalis teismas įžiūrės: Atsargiai su praeitim, atsargiai - Skils molinis indas, subirės! Lyg tarp kitko užplūsta regėjimai Frazė karo lauke - Leista klysti kariams inžinerijos Vieną kart. Vieni mėgina raustis praeity, Kiti kažko ją prisiminti - vengia, Net prisiminti tingi ją - treti, - Ir guli senas lobis - praeitis, Kurią atkasti niekas nesirengia. Metų srautas nuplėšė rodykles Kelio ženklus, kur svarbu sustot, - Labai lengva praeity suklysti Ir nerasti kelio atgalios. Lyg tarp kitko užplūsta regėjimai Frazė karo lauke, - Leista klysti kariams inžinerijos Vieną kart. Palauk, urmu nepulki ir neteisk, Žmogus kiekvienas savo matą žino, - Ne prisidengt, - pamiršt nori jis, Ir guli ligi šiol šešėliuos paslaptis, Rūdija metų sluoksniuos minos. Praeities minų lauke kapstytis, - Jau geriau nereikia niekados - Kas gi mums atleis, jeigu suklysim Kas apsirikimą dovanos? Lyg tarp kitko užplūsta regėjimai, Frazė karo lauke - Leista klysti kariams inžinerijos Vieną kart. Tik stumtelėk, - aukšta srovė nubėgs, - Nervai žmogaus ne iš stipriausio lyno, - Sprogimas - pertemptus laidus nuplėš, Ar kas laiku nukenksminti suspės - Ištrauks degiklį lig žiauraus sprogimo! Po gėlynais ramiai žemė miega, Bet jei sprogmenis kažkas išraus, - Spaudžia rankos pavojingą žiedą Ir sprogdina nuo žmonių toliau. Lyg tarp kitko užplūsta regėjimai, Frazė karo lauke, - Leista klysti kariams inžinerijos - Vieną kart.
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2001