Svaiguly lengvam aš miškus valdžiau. Į sveikatą vis sudainuodavau... Tiek skambių dainų išvedžiodavau, - - Kaip mylėjau jus, akys juodosios!.. Arkliai pynės, šuoliavo ar bėgo risčia, Glitų purvą pelkyno man svaidė veidan. Tik nuryju sau seilę, praskiestą purvu, Suku buteliui gerklę ir vėlei šaukiu: - Akys juodosios, kaip mylėjau jas... Baigės atsargos... bakalėjoje. Galvą kresteliu Nuo minčių paikų Ir net švilpteliu, - ką gi aš regiu!.. Prieky miškas tamsus, - nepraeit nė už ką, Ausim karpo arkliai ir patraukia atgal. Kur šviesiau, kur laukymė, - žabangos ar ne? Ligi kaulų spygliai duria, bado mane. Lig pat panagių - mano brolis tu! Tai kodėl atgal? aš nesuprantu... Kaip nuodai lietus srūva nuo šakų Iš po pakinktų - vilkas po pilvu! Oi, gi girtas kvailys! Oi, užpylė akis! Va, ant nosies žūtis, reikia bėgti, o jis?! Iš kaladės man tūzą nuglemžė kažkas, - Ir kaladė tuščia, ir be jo man - mirtis. Kad prasmegtų kur... Staugiu aš vilkams! Arklius vejasi baimės drebulys. Rimbą sukdamas vis plaku aš juos, "Akys juodosios..." Bedainuodamas. Trypia, mina, švytruoja ir šoka tuščiai, Ant kaklų čaižiai skamba arklių skambalai. Oi, žirgeliai mani, man be jūsų mirtis, - Oi, padėkit draugai, būkit priešai geri. Nuo gaudynių tų - svaigulio nebėr - Ant kalvagūbrio - viena iena tėr. Putų dribsniais mes rąstus puošėme, Atsikrenkštėm, atsigavom, atsikosėjom. Už gyvybę, už žygį marintiems arkliams, Pasaguotoms kanopoms lig žemės lenkiaus Visą mantą iš ratų išmetęs, ėjau... Sergėk Dieve, man arklius, nes gyvas likau.
Nugarmėjo kiek Ir nugrimzdo kiek! Man gyvenimo - Visiškai per niek’. Dainavau apie jus ne pamokančiai... Staltiese balta... Akys juodosios!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002