Iškeliaujam suvisam į šiltus, Plūduriuosim vandenyne - metus. Orientuok fortūnos ratą, skersuok, - Mes iš anksto žinom kursą audros. Kopki, seni, stieban kuo greičiau! - Žemės klausimas pakibo, - Jos ruoželį tu išvydęs - neprašauk, Ar salos, ar žemyno. Kažkas spaudžia suskaičiuotus žalius, - Vyksta šiaip sau, - pailsėt nuo namų. O visi kiti - kaip gimę, - pliki, - Jokio poilsio... darbai dideli. Jei lemtis pakirpo tau sparnus, Vis tiek juokis jos daliai. Kažkas valdo žemyną, o tu Vapalioji į salą. Man išbūrė būrėja bėdos, - Pikų damą, žemyną prie jos, - Ach, būrėja, neteisi vėlei tu - Man patinka tik ieškoti salų. Aure, krantas vaidenas, migla, - Suskaičiuok ligi šimto. Gal suradom žemyną, o gal Salą savąją, gimtą?..
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002