Iš jėgų - visų sausgyslių - raunu, Bet ir šiandien kaip vakar-tas pats: Mus apsupo, apsupo iš naujo - Šauniai retina mūsų gretas! Ten muškietų eilė iš po eglių Ir medžiotojų galvos tiktai. O sniege griūna, raičiojas, kelias Gyvu taikiniu virtę vilkai. Vilkų medžioklė! Į vilkus - ugnis ir šūviai, - Krinta grobuonys - jų vedliai senieji ir vaikai! Kriokia varovai, lig koktumo loja šunys, - Kraujuoja sniegas, žydi - skiautės raudonai. Su vilkais visiškai nesiskaito, Rankos jėgeriams nesudrebės! Vėliavėlėmis laisvę apkaišę, Žudo taikliai visus iš eilės. Tik vilkai nesulaužo tradicijų, - Kūdikystėj - šuneliais aklais, - Mes prie vilkės papilvės prilipom Ir lig šiol jos negalim paleist.. Vilkų medžioklė! Į vilkus ugnis ir šūviai, - Krinta grobuonys-ir vedliai senieji ir vaikai, - Kriokia varovai, lig koktumo loja šunys, Kraujuoja sniegas, žydi - skiautės raudonai. Mūs žandikauliai sunkūs ir kojos, - Tai kodėl gi, vedly, atsakyk, - Taip nuolankiai save paaukojam Ir nebandom per užtvaras lipt?! Ar vilkai nepaklūsti nemoka? Laikas išmušė - reikia skubėt: Tas, kuriam aš buvau paaukotas, Šypsos man prie dvivamzdžio skylės. Vilkų medžioklė! Į vilkus nukreiptos ugnys - Krinta grobuonys, - jų vedliai senieji ir vaikai! Kriokia varovai, lig koktumo loja šunys, Kraujuoja sniegas, žydi-skiautės raudonai. Iš palaimos šventosios ištrukęs Už ribos. O, gyvenime, tu! Tu - vienintelis žemės stebuklas, Sau į nugarą šaukiant girdžiu. Iš jėgų - visų sausgyslių raunu, Tiktai šiandien - ne taip, kaip visi, Nors apsupo, surišo iš naujo, Bet paliko veikėjai pliki! Vilkų medžioklė! Į vilkus ugnis ir - šūviai! Krinta grobuonys, - jų vedliai senieji ir vaikai! Kriokia varovai, nuo lojimo springsta šunys, Kraujuoja sniegas, žydi skiautės raudonai.
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2000
© Viktoras Pustovojus. Performance, ?