Šitiek metų - epochos ir amžiai žili, Sukos veidu į šilumą, vengė pūgos, - Tai kodėl paukščiai skrenda į šiaurę, sakyk? Jei paukščius privalėtų tik Pietūs viliot? Nei garbės, nei didybės nepaiso jie, Po sparnu baigsis ledo pūga - Savo laimę pagaus paukščiai laisvėje Už beprotišką narsą ore! Kas mums trukdo gyvent? Ko nemiegam nakčia? Kas mus gena prabėgt devynbale banga? Mes nematėm pašvaistės kilimo nakčia Ir negalim derėtis - dėl kainos už ją! Tyluma... Tik žuvėdrų žaibai aplink, - Neišduoda tuščių mūs delnų. Už tylėjimą baltą, meldžiu, priimk, Stiprų garsą erdvės dovanų! Kaip dažnai mums sapnuojas sniegynai balti, - Dūsta spalvos ir atspalviai po pusnimis. Mes apakę! Tamsu - toks kalnuos spindesys, - Žemės juodas ruoželis akis mums atriš. Mūsų gerklų tyla nebekaustys jau, O silpnumas ištirps suvisam, - Už beviltišką naktį mes gausime Po poliarinę dieną ilgam! Šiaurės viltys - sniegai be purvų, be dėmės, Kaip gyvenimas ilgas be melo gaidos. Mums akių iš akiduobių varnai neles, - Jų gyvenimo būdas - poruotis kapuos. Kas pamynė spėliones, numatymus Ir neprigulė sniego glėby Būtinai - už vienatvę bus atpildas - Ir Kažkas pasibels į duris!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2001