Apšviestas aš visų akių šviesa, Kasdieną pakartoju procedūrą: Prie mikrofono - bandymams mane... Bet šiandien, tiesą sakant, ambrazūron. Su mikrofonu nesutariu suvis, - Ir aš ir mano balsas jam įgriso, - Jeigu klaida ar falšas tik praslys, - Sustiprins mikrofonas jį daug sykių. O šviesa - į šonkaulius nuo rampos, Žiburiai pikti į veidą krenta, Akina prožektorių pora, Ir - kaitra! Kaitra! Kaitra! O šiandien švokščiu aš kaip niekada, - Pakeist tonaciją - nerizikuoju, - Jei suklups mano dvasia nuoga, Tai mikrofonas neištiesins jos geruoju. Jis, bestija, už ašmenį aštriau - Puikiausia girdi falšą ligi jotos, Kad aš ne savam kailyje - jam nusispjaut, - Aš privalau švariais gaidas dainuoti! O šviesa - į šonkaulius nuo rampos, Žiburiai pikti į veidą krenta, Akina prožektorių pora, Ir - kaitra! Kaitra! Kaitra! To mikrofono kaklas paslankus, Tarsi gyvatė kelia galvą, varto: Nutylu - ima šnypšti - dainuoti jam turiu Lig pamišimo, lig mirties, lig karsto. Nesukrutėk, nesujudėk, nedrįsk! Mačiau geluonį, - tu gyvate kirsi! Ir aš, kaip burtininkas, juokdarys, - Nebedainuoju, - kobrai groju cirke! Siuva šonkaulius šviesa nuo rampos, Žiburiai pikti į veidą krenta, Akina prožektorių pora, Ir kaitra! Kaitra! Kaitra! Griebte išgraibo garsą iš gerklės - Rajūnas paukštis mikrofonas šitas, - Į kaktą kulką švino man pasės Ir nesipriešinsiu - gitaros suvaržytas! Ir tai kartojasi be atvangos! Kas mano mikrofonas - atsakykit? Šventa spinksulė man prie pat burnos? Bet aš nešventas, jis - neišganytas. Siuva šonkaulius šviesa nuo rampos, Žiburiai pikti į veidą krenta, Akina prožektorių pora, Ir - kaitra!.. Kaitra!.. Melodija manoji paprasta, O jei staiga išduodu tyrą toną, - Skaudžiai praslysta skruostais man tamsa, - Šešėlis didenybės mikrofono. Apšviestas aš visų akių šviesa, Kasdieną pakartoju procedūrą: Prie mikrofono - bandymams mane... Bet šiandien, tiesą sakant, ambrazūron. Siuva šonkaulius šviesa nuo rampos, Žiburiai pikti į veidą krenta, Akina prožektorių pora, Ir - kaitra!.. Kaitra!..
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002