Ugnys gelsvos - į akis, Ir šaukiu pro sapną: “Dar pabūk, dar neišnyk, Sveiko ryto plazmoj!” Bet ryte ir vėl - koktu, Nieko nėr’ džiaugsmingo: Trauki dūmą ant tuščių, Sirpsti pagiringas.         Butelių stopa bare, Baltos servetėlės, - Rojus vargšams, juokdariams, Aš - kaip kanarėlė! Cerkvėje - pusiau migla, Djakas smilkaluose... Bet ir cekvėj - netvarka, Aš daugiau tikiuosi. Ir - į kalną - paskubom, Kad mintis nelįstų. Stovi alksniai ten - tvorõm, O pakalnėj - vyšnios. Šlaitą gebenėm užleist, - Akiai būtų miela, Dar kažką gamtoj pakeist, Nuraminti sielą.         Paupiu aš - į laukus: Gink, Dieve, - tamsumas! Rugiagėlė - klaustuku Ir kelio ilgumas. Miškas šalia kelio to - Grynas raganynas, O kelionės pabaigoj Renčia giljotiną. Taktą trypčioja arkliai, Jų vangus grakštumas. Visą kelią vis ne taip, O gale - viršūnė. Anei cerkvėj, anei bare, Nieko nebėr’ švento! Ne, vaikinai, vis tik - ne, Mums ne šitiek lemta!        
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002
© Viktoras Pustovojus. Performance, ?