Klaida begėdė Laimę suėdė! Jo šypsenėlė - Pilnos taurės dugne. Puta užgeso, Viešai ir drąsiai, Neatsiprašęs, paliko jis mane. Krištolas skamba, Bokalai brangūs, Lemtis - į ranką, Kaip prakilni dama. Žybčiojo tirštas vynas, Tuščia širdis krūtinėj, - Juokiasi smuikas iš manęs. Žaidžiau su likimu Ir pirmąkart - jaučiu! nukrito laimės gabalas ir man. Sapne godojo mirksnį - jis Žavusis stebukladarys - ir įsistiklino ryškia šviesa langan. Klaida ir vėlei Laimę suvėlė, - Mūsų draugystė Gęsta be aistros. Šaltis įsiuto, Pūgą įsuko, Užpūtė žvakę Tavo šypsenos. Krištolas skundžias, Taurėj pagunda - Viešai išslydo jis iš sapnų... vynas tirštėjo, ašaras liejau, Pritarė smuikas - unisonu...
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2004