Jei bemiegė naktis tave slegia akla Suklupai nuo bedugnės per žingsnį, - Nesislėpk, netylėk - prisišauk lig manęs! - Aš išgirsiu ir balsą pažinsiu! Jei krūtinėj kulka, tu ražienoj guli - Pakentėk! Aš skubu, kojos nuovargio skrydy nežino! Mes sugrįšim, kur gydo vaistažolių tvaikas beržyną, - Tiktai tu nenumirk, tiktai kraują taupyk! Jei ant žirgo eiklaus, - atšuoliuok, atsitiesk - Žirgas ras tiesų kelią pas draugą. Gyvybingais šaltiniais tas kraštas skardės, - Tavo žaizdą išgydys, užtrauks ją! Kur gi tu? Ar konvojaus globoj, ar kely? Kurioj sankirtoj, sankryžoj klaidžioji vienas? Pavargai, pailsai - paklaidino pušų trys kamienai? Ar sugrįžt atgalios kelio rast negali? Čia švarybė tokia! Iš po sniego versmė Ir gražiau, patikėk, nebebus jau! Gėlės, krūmai ir medžiai čia niekieno, bet - Panorėjus, jie gali būt mūsų! Jei sunku, jei brendi ligi kelių purve, Ašmenim akmenų, vandenyje šaltam šaltutėliam... Apdulkėjęs, apdegęs ugny ar nugairintas vėjų... Norint koks, - parsigauk, tik paršliaužk pas mane!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2001