Sako - mirsiu ir aš, kažkada mus mirtis atsijoja. Mane pusvelčiui veš, peilio dūris krūtinėj - už tai. Gedi čia papjautų - už juos gieda ir liaupsina rojum, Dėl gyvųjų - tyliu, na, o mirusius - gerbia labai. Krisiu veidu purvan stengsiuos virsti ant šono gražiuoju, Vogto kuino balne tabaluosis dvasia nerami, - Štai tokia pabaiga - krimsiu obuolius tankmėje rojaus, - Neskubėsiu... O gal dar apaštalas žemėn grąžins. Tik nelieskit manęs, - taip burtažodis skamba apkartęs, Niekur nieko nėra ta dykynė - bevaisė tyla. Iš to nieko, deja dangų remia gigantiški vartai Penki tūkstančiai klūpo juose didžiaturčių valia. Kad nežvengtų arklys, jį užglosčiau švelniu žodelaičiu, Karčius jam lig ausų Varnalėšų plaušais dabinau. Šventas Petras, žioplys, vartų sklendės ieškodamas graibės, Krenkštė, kriokė ilgai ir nuėjo stenėdamas sau. Iškankinta minia Nei vienos neišsakė dejonės, Ant kortelių staiga aš nutirpusiais keliais - klaupte. Išdaviko pėda - čia ne rojus, brolyčiai, o zona, Viskas vietoj ir net Kristus žvelgia nuo sienos kampe. Su arkliais žiūrim mes iš tikrųjų! - Klaiki zonų zona! Duonos kvapo gija čia kaip virvė surišo visus, Niekam nekenkiau aš, bet ir aš prisisiurbęs ozono, Taip prišalo burna, kad keiksmažodžiams jau nei per kur... Du šešėliai žali atraitotom rankovėm pranėrė, - Šauksmas: “Bėgiuosna belsk!” - nuskraidino botagas dar du... Čia mums skamba, brolyt, ne gyvenimas, o puikumėlis, Sunki raktų dvasia skamba čia, surakinusi mus. Visiems gerbūvį - duok, Kiek to gerbūvio aš tenorėjau, Kad tik būtų draugai ir kad pultų ant karsto žmona... Rojaus sodų tankmėj obuolių apledėjusių. - Ėdžios. Gaila, tyko sargai, - neprašauna budri apsauga. Gražumėlis rate, - angeliukas mums gieda bokštely. Kristus leis prisiskint... tų apšalusių vaisių bent sau. Mane skina kulka, - aš grįžtu į palaimintą žemę, - Obuoliukų - visiems, nuo krūtinės atšilusių jau. Antrą kart mirsiu aš, - jeigu reikia, - mes mirtį kartojam. Ak, pasisekė man, - kad ne pats, o į pilvą kulka. Taip pasauly visam, - nužudytuosius liaupsina rojum, Rojuj - Dievo ranka pamalonina Žeme šventa. Krisiu veidu purvan, ir susmegt kuo gražiau pasistengsiu. O kas arklius pašers, jei užkandau žaboklėmis pats? Su rimbu praraja, ties bedugne su vaisiais užanty, Pas tave pareinu, ir iš rojaus tu lauki manęs.
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2001