Argi uždaras ratas mus suveržė taip, Kad stebuklas tegali padėti? Šitą dieną man krito iš rankų daiktai, Dužo indai, grindų nepalietę... Aš prašau, neskubėk, dar palauk, - Visam laikui išvykt. Stenkis grįžti! Ne, - nereikia taip staigiai bokalų suglaust, - Sudaužysi! Jau prašvito! Taip aišku: išeisi rasa, Aš matau. Ir kitaip - nebebus jau. Visuomet ilgų bėgių ir kelio gale Sėkmės paukščiai lizdus ima sukti. Aš prašau-neskubėk! Dar palauk, - Visam laikui išvykt, - stenkis grįžti... Ne! Nereikia, - taip staigiai bokalų suglaust, - Sudaužysi! Nesudeginsiu laivo, liks tiltai sveiki, - Su kantrybe tad neprasilenksiu! Taip norėčiau, kad čia, ne svetur, ne toli Įkvėpimas tavasis gyventų... Aš prašau, neskubėk, dar palauk, - Visam laikui išvykt, - stenkis grįžti Ne, nereikia taip staigiai bokalų suglaust, - Sudaužysi!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2003