Michailui Šemiakinui
Ką sudūmosiu aš nūnai ir kuo kvėpuoti imsiu, - Oras permainingas toks, slogus prieš audrą. Sudainuosiu ką aš šiandien, ko įsiklausysiu? Išmintingi paukščiai - pasakiškai rauda. Pelėda šiepias man - dantis rodo - Šaukia linksmina - lauk iš gelmės. Priešais ją ilgesingai vienodai Sielą nuodija Alkų giesmė. Rodosi, pačiu laiku, - Stygų sąskamby šventam - Pranašinga Gamajun Vilties paduoda man. Varpinėmis prakirstoj dangaus žydrynėje Vario varpas tik, vario varpas tik. Ar jis džiūgauja, ar rūstauja suprask... Rusijos bokštų skliautai - iš aukso gryno, Kad lengviau būtų Dievui surast. Stoviu aš prieš amžinąją mįslę, Prieš galingą šalį, stebuklingo būdo... Priešais sūrų, karčiai porūgštį saldiklį, Priešais žydrą, šaltinėtą rugį. Klimpsta, žliugsi į purvą ir rūdis Nuo pakinkltų sunykę arkliai. Bet vilioja mane ši apsnūdusi, Ši valstybė - giliai. Lyg mėnulių septynių Turtai švysteli kely tamsiam, - Pranašinga Gamajun Paduoda viltį man. Sielą lamdytą radimais, praradimais, Sielą gniuždytą irgi nudilintą, - Kiek dar galima kraujo išspaust?.. - Lopinėju lopais - auksinu auksiniais, Kad ją Dievas lankytų dažniau!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2003