Virš mūsų - bedugnė, migla... Netiesa, - Ten atpildas, pripažinimas. Naktinį Zodiaką mes stebim kaskart, - Tą amžiną tango žvaigždynų. Mes galvas užvertę vis žiūrim aukštyn, Į amžių slaptingąją erdvę. Ten - trasos likimų, it mirksnis, lemtis, Ten jų pakitimai nežymūs, sukti, Įrėžti prieš valią, mus sergi... Karščiausią nektarą vasario puotõs Pasaldytą vyną iš rago - Vandenis - kerėtojas liet nenustos Bedugnėn gerklėn Ožiaragio. Visatos tekmė kaprizinga, paini, Atmiešta ir kraujo, ir vario, - Numetusios pančius drumstam vandeny Iš kovo prieš srovę ūku vis aukštyn - Galingosios Žuvys neršt varo... O gruodžio šaudyklę išbaigęs Šaulys, Kankinas net pasagos trupa, Tad Tauras - be baimės pro gegužę slys, Šėls švieslaukiams keldamas ūpą. Rugpjūčio nualinta Liūto akis Šnairuoja į Avino šalį. Paleidęs vadžias iš birželio Dvynys, Atidavė jas, kad Mergelė švelni, Sūpuotų Svarstykles lig spalio. Pro ūką, pro erdvę - šviesos spindulys, Kaip siūlas vedlės Ariadnos. Aukštybėj tokioj - Skorpionas, Vėžys, Benuodžiai ir taikūs mums - merdi. Nei vieno Zodiako Žmogus nepasmerks, - Ar gali pasmerkt kas žvaigždyną? Žmogus prisikalbino pats sau žvaigždes, Brangiuose metaluos įkalino jas, Ir sau po kaklu pakabino.
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2003