variacijos čigoniška tema
Aš ėjau, bridau ir miniau vis pėdon - pėda, - Jausdamas-kvėpuoju ir gražėju... Tik staiga - toks alinantis liūdesys, gėla, Kaklą veržt gyvatiškai pradėjo! Aš žinoti nežinojau nieko apie ją, - Miestus keisdamas. O ji: “Ilgėjaus!..” Kaip dabar? Ir kas dabar? Su kuo, kada? Nejučia aš būsiu prasidėjęs... Vienas sau žingsniuot, kaip ten bebūtų - dar galiu, - Sau teisėjas, ponas ar dykūnas. Į pakinktus įsikinkęs - vietoje eiklių... Išore - ramus. Viduj - klastūnas. Nešmeižiu, kaip-pavojinga erkė sau, - Įsisiurbęs, už pečių sučiupęs, Čaižau pats save rimbu, plaku save, kratau. Priešpriešos jokios negali būti. Būki dovana, lemtie, arba man parsiduok! - Duoklę tau mokėsiu ligi karsto. Liūdesy, gėla mana, o bjaurastie ligos, Ach, kokia tu gyvybinga kartais! Paryčiui - nei ženklo, norint plak, talžyk rimbu, - Žiū! - nakty prie šono šonu šliesies: Nors naktelę pramiegok tu su kažkuo... kitu, - Niekšu liksiu, bet nepavydėsiu!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002