Stačia galva - į tylą, Nepakeliu akių. Kas buvo tik juokingo - Save aš raminu. Ir daktarams nesitiki: "Iš sykio? Tiek šimtų?.." Nuo juoko ar iš išgąsčio, Kaip epušė drebu? Dabar aš - jūroj lašas, Aš - nebyliam kine. Užtrenktos durys prašos Šaipytis iš savęs. Prisiminimai plakasi, Kaip tumulas uodų. Lyg hemorojum gąsdintų, Aš tiek juokais leipstu! Vaizdai tirštėti ima, Baugina formatu, - Aš ten, už jų - maudimas, Iš maudulio leipstu. Nemiegu. Kam miegot, sakyk? Sveikata... Dieve, duok! Tik tas nedoras juokas. Jis Kažką prisivilios... Chalatas pasiražė Sparnais kojų gale... - Ko juokiatės? - chalatas Prakalbino mane... Ir viepiasi pasąmonė, Krentu į guolį aš! Paini kilmė juokavimų, - Manosios - nesuprast. Gyvastis - abėcėlė, - Artėju prie "t"... "u"... Išeisiu vasarėlę Avietiniu fraku. Bet dar pasilaikysiu aš, Man liko raidė "ja"... Kažką dar pašokdinsiu aš, Suspaudęs kumštyje. Ir juokiasi chalatas Avietinės spalvos, - Palikę kyšius, frakai Jau atgulė kapuos. Juokiuos, nes plikas - kabinu Nuogaliams ant ausų. Jeigu jums pykta ar skaudu, Nekaltas aš esu! Palata man - ne kliūtis, Ir pagirios - niekai. Kvatokliu mėgau būti Aš visada, už tai... Mūs laikrodžiai tikseno vis... Ir žvangčiojo - tik-tak... Jūs tik slapčia kikenote, O aš - gerkle visa!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002