Kur beįsprausčiau savo sielą, kur aš besidėčiau, Kaip šuo, Lemtis mana - pažeidžiama, ligota - iš paskos, - Ji man prie kojų spaudžias, nors akmenimis apmėčiau, - Paklaikę akys žiūri, seilė tįsta iš burnos. Gaištu, - jargutėliau, Akyse dulsvėju, Iš veido - išėjęs, Aš šerdim - urzgiu... Vidum stabarėja, Ir, žado netekęs, - Gyvent nebemoku, - Nenoriu dainų! Nejaugi - senatvė? Pas budelį eit? Te trukteli skląstį, - Mokėsiu grynais. Kiek kartų sau pasižadėjau, kad į Lemtį - spjausiu. Bet gaila jos, nes meilinas, ir dreba alkana. Ėmiau iš gailesčio ją primaitinti. - Paprasčiausia, - Mat prisivalgius sočiai - miega ji, kaip užmušta. Tuomet - aš ūlioju Ir durnių volioju, Rąžausi ir dėbsau Į debesis vis... Bet šunį daboju, - Pats saugau, pats loju Ir sau dovanoju, Ko trokšta širdis. Kada imsiu senti Pas budelį greit, - Te trukteli sklendę, - Mokėsiu grynais. Būna dienų - lendu į tokį pragarą ugninį, - Kad net Fortuna išsigąsta - traukiasi atbulomis, - Kažkaip įpyliau dėl drąsos aš jai stiklinę vyno, - Ir nuo to laiko ji be vyno - burbuliuoja vis: Niujorke gyvenčiau Audines sau drengčiau, - O čia - užsikąsti Kriaukšlelės nėra! Numiniau batus jau, - Lemtis man - ant kupros, Į kalną nuo kalno Tąsausi su ja. Ne, aš nepasensiu, - Pas budelį reik, - Te trukteli sklendę - Mokėsiu grynais. O kartą, nejučia, - įpyliau Lemčiai stiklą - viršum normos, - Įsiplieskė, mieloji, veidą pakeitė, - pilna tulžies, - Triukšmavo, darkėsi ir stačiai, - atsisuko Karma, - Užšoko man ant nugaros ir griebė už gerklės. Mane ji prispaudė, Aš dustu, man maudžia, Velniuojuos ir šėlstu, Pavymui šaukiu: Nereikia už gerklų! Nereikia už gerklų, Dainuot negalėsiu Aš savo dainų! Nunešiu Likimą Pas budelį pats, - Te timptels skersinį, Mokėsiu - čia pat!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002