Gyvenau baltam pasauly Trečią dešimtį po saule - vis pamokomas, Nedūmojau, bet ne kvailas, Upė plukdė, mano laivą laisvės nuokalne. Na, ir sekasi, galvoju, Valtis plaukia neirkluojant - rankos ilsisi - Tumulai uodų, ir erkių Siurbė kraują, kūną darkė, - bet neįveikė. Krante šūkaujant girdėjau - Plaukia gelbėt geradėjai - geradariai. Jų pagalba man - kaip jungas Aš gulėjau atsijungęs - kaip nuo maro. Krustels posūky nuo irklo, Tėkš veidan srovė įnirtus - vėl išlyginu, Numetu batus - aunuosi, Vandeny savim gėriuosi - neatsižaviu. Priartėjęs krantas tolsta Šiltas midus gerklę glosto - kyla ūpas vis, Taip po vieno kito lašo Žagteliu - ant valties krašto - senė supasi. Kol stebėjaus kas įvyko, Rūkas tirštas - migla krito - nenukrėsti jos. Senė didelė kaliausė Sukikeno man į ausį - sukta bestija. Aš šaukiu - tyla grėsminga, Nerimas beveidis sminga - siela stojasi. Net nuo vėjo mane supa, “Kas čia?” - Klausiu atsisukęs: - Nedalia sunki. - Baik žegnotis, melsti Dievą, Nepadės malda - bedieviui, - Dievo motina: Kas irkluot, vairuot nustoja - Tą pagauna Nelaboji - tai - įrodyta. Ligi dusulio nutukus Ta bjaurybė laužia, sukas, kelmus išverčia. Ieškau aš patamsy kelio Pakilnot bijau taurellę, net apytuščią. Priekyje staiga man vėpso Dar viena Kreiva nevėkšla - braukia ašarą. Nusispjaut, kad ji Kreivoji, Kreivarankė, kreivakojė - betik pažada. Aš iš baimės - jai ant kupros. O Kreivosios kojos suktos - ratais mėto ją. Aš kritau, šliaužiau, voliojaus, O dvi senės tos kvatojosi - begėdiškai. Kaip išlikti - išgyventi, Kilt virš properšos - išvengti neapykantos. Paklausyk, gudri senoji, Aš ištiesinsiu tau kojas, - tik palik mane. Nelaboji motinėle, Ar tu ieškai stiklinėlėj - tiesos gydančios? Tau sunku, tau svoris kenkia Dešimtim stiklinių lenki - išsigydysi. Ir prie butelio prilipo Dvi bedantės maukė midų - girtos šlaistėsi. Aš slėpiaus, kad neužkluptų Atbulas bridau už kupstų - palei šlaitą vis! O prie kranto valtis spaudžias - Užu kerplėšos nesnaudžia - kaip laukinės. Vejasi mane ir staugia Lemtys dvi netikros draugės - du Likimai. Pasroviui arba prieš srovę, Kaip beprotis nesilioviau gilint vagą. Nedalia sunki - Kreivoji Abi gėrė ir kvailiojo, kol prasmego!                        
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2005