Ligi koktumo sotus, pavalgęs - Net nuo dainų aš pradėjau išsekt, - Grimzti dugnan, kaip po vandeniu valtis, Kad negalėtų niekas susekt! Draugas man davė stiklą degtinės, Draugas kalbėjo - viskas praeis. Draugas ir Vierką - man - prie gėrynių, - Vierka padės, o degtinė - suveiks. Bet nepadėjo degtinė, nei Vierka, - Pagirios liūdnos, iš Vierkos - ką imt?! Grimzti dugnan, kaip po vandeniu valtis, - Ir šaukiamųjų - nebepriimt!.. Ligi koktumo sotus, privalgęs, Ach, kaip įgriso grot ir dainuot, - Grimzti dugnan, - kaip po vandeniu valtis, Kad negalėtų užpelenguot!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2003