Išėjau su visam, pasitraukiau iš Reikalo1 gero! Neišsinešiau nieko, - atšokau, kaip gimęs, - plikai, - Ne dėl to, kad užtrumpino kas, laikas savo padarė, Nuo žydrųjų kalnų atskubėjo kiti reikalai. Daugel dalykų moko mus knyga, Tyriausios tiesos posakiuos išaustos: “Savoj tėvynėj pranašų nėra”, - Ir kitose tėvynėse - negausiai.
Gniuždė, lamdė mane, bet laimingas, kad liūtišką2 dalią, Gavo tas, su kuriuo atsiteisęs aš būčiau ir taip. Slidžiomis grindimis - trupa užkulniai talko milteliais, - Kopiu laiptais spiraliniais ten į palėpę aukštai. Nėr’ pranašų - nerasi su šviesa, - Ar Mahometų, Zaratustrų besulauksi? Savoj tėvynėj - pranašų nėra, - Ir kitose tėvynėse - negausiai.
Ar gerai, ar blogai - bet girdžiu apačioj kalbą tiesią: “Ir gerai, kad išėjo, - be jo palengvėjo darbai!” Aš nagais kampuose nuo paveikslų voratinklius plėšiu, Aš skubu, nes už namo jau žvengia pakinktuos žirgai. Išniro Apvaizda - aš veidu priešais ją, Ir balsas liūdnas giedras man į ausį: “Savoj tėvynėj pranašų nėra, - Ir kitose tėvynėse negausiai.” Skrieju tiesiai balnan, kūnas kūnan su žirgu suaugu, - Žirgas kris po manim, - aš žaboklėm užkrimtęs patsai! Išėjau suvisam. Iš sumanymų aš pasitraukiau: Nuo žydrųjų kalnų atskubėjo kiti reikalai. Šuoliuoju - po kanopomis - rugių rauda, Ir varpų traškesy skiriu aiškiausia: “Savoj tėvynėj pranašų nėra, - Ir kitose tėvynėse - negausiai.” Neišdavęs draugų išėjau, gal kažkam palengvėjo, Gal įsižeidė vienas, su juo susitarsiu vėliau. Išėjau su visam, - kraują, prakaitą liejęs, Nusiploviau dėmes jų, tebūna švara pagaliau. Išėjusius pakeis, nuskursti nevalia, Tad sudainuokime už juos, galiausiai; “Savoj Tėvynėj pranašų nėra, - Ir svetimoj tėvynėj jų ne gausiai.”
1 Reikalo parašiau didžiąja, nes Vladimiro Vysockio darbas Tagankos teatre negali būti parašytas mažąja raide.
2 Be jokios abejonės eilutės skirtos V.Zolotuchinui, pagal horoskopą Liūtui, draugui ir konkurentui, Hamleto dubleriui.
 
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2002