Kaltas esu, staiga krentu į ašaras, - Įklimpęs lig ausų esu į vėžę svetimą. Toks tikras kas ir kiek pasiekiama, Murkdausi svetimoj vėžėj ir prietemoj. Išvažinėta, svetima - Klampi man provėža šita. Keikiu pirmą išraususį ją, Be vilties išsiropščiot kada. Ir linksniuoju sukandęs dantis, Kaip blogiausias vėžės mokinys. Kantrybė truks tuoj manyje į tris dalis Vidinį kirminą užglostyt gal pavyks, - Nors sąlygos klampynėj toj pakenčiamos - Nori pirmyn - prašau važiuok, aplenki mus. Ir gert, ir valgyti, prašau. Toks padorumas - nusišauk! Ir staiga aš suvokiu, - acha... Aš ne vienas įklimpęs joje... Jei laikysiuos prie rato ratu! Su visais nuvažiuosiu kartu. Kažkas suriko sumaišty: Paleiskite! Pradėjo ginčytis, kvailys ir teisintis. Ginče jis sielos šilumą sudegino, - Pabiro vožtuvai ir poveržlės į nežinią. Jis išmalė vėžės kraštus Ji tapo daug platesnė mums. Bet mes pametėm pėdsakus jo, Kažkas nutempė jį už ribos, Kad nemaltų vežės svetimos Atsiliekantiems leistų važiuot. Ir mano starterį - bėda Staiga suėdė, - Įerzino tuščia eiga - Jis-nė iš vietos. Reiktų išlipt, pasistūmėt, Bet tingisi - Gal susigundys kas padėt Iš ilgesio... Be prošvaisčių pagalbos laukt, - Čia svetima vėžė - nors kauk. Nusispjauti reikėtų išties Ant šitos svetimos man vėžės. Ir išeit, bet kas liks po manęs, Negaliu jiems atimti vilties. Kaulus ledinis prakaitas pašiurpino, Lenta per vėžę svetimą, kaip durtuvu - Einu pavasario lietaus palaistytas, Ten proskyna, žinau, yra ir laisvė - ten! Ir spjaudo padangos purvu Ant svetimos vėžės kraštų. Neužtrukit! Darykit, kaip aš! Tai nereiškia - sekt paskui mane. Ši vėžė buvo mano tiktai. Jūs išbriskit savąja vėže.!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2000
© Viktoras Pustovojus. Performance, ?