Pavasaris - tik merkės, - Iš po pusnies be garso... O siela plyšavo krūtinėj jau! Staiga prie durų stovi Jie dviese ir... konvojus! Man sako: - Renkis ir keliauk!!! O kaip tada viršilos maldavau: - Dar iš Pavasario manęs nebrauk! Lig gegužės galando Peilius ir skaudžiai kando, - Nors tamsios dienos baigėsi, - tai ne. Uždarė Kateriną, Ją tardė ir grasino. Teisėją matė jį dažniau, negu mane. Aš supratau, kad skęstu, supratau: - Atverkit langą į Pavasarį prašiau. Ir vėl - seni vagonai, Vėl pervažos, peronai, Skaičiuoja laiką bėgiai belsdami, - Už lango - viskas žalia... Svyra klevai, berželiai - O gal tik tyliai šnara:”Nepamiršk...” Mojuoja man nuo pylimo vaikai, - - Ko iš Pavasario išvažiavai? Žvilgsniu paklausiau: Veikiam? Atsakė man: - Nereikia... - Kodėl nereikia? Be Pavasario aš - negaliu... Suprato Katia viską, - Jei reikia, tai išvykstam! Ir naktį dingom taigoje abu... Švytėdama sutiko mus taiga, - Tai štai koks tu, Pavasari, acha... Ir čia - jau antrą parą Užpuolė mudu kalės, Suuodė šunys pėdsakus, - baisu, - Rankas surišo, kojas, Kankino, spjaudės, lojo Kaip gaišenas mus nutempė purvu... Aš supratau - neberegėt sapnų Išvytas iš Pavasario esu...
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2004