Man lemtis - mano kryžius, rėksminga kova, O po jos - nebylumas, prie lūpų puta, Sukrešėjus, pridžiuvus dėl to, ką jaučiu, - Pašaukimo numest negaliu nuo pečių. Kol prekeiviai baksnoja į Kristaus klaidas, Neįaugo į šimtmečių gruntą plyta - Pergyveno totorių ujimą tauta - Tiktai vargas tas pats, prieš kurį Kalita Ir ne vienas, nes vienas lauke ne karys, - Bergždžią sambrūzdžio vaisių galiūnai praris, Pugačiovo bruzda - kraujo upėm tekės O neturtas ir vėl dvasią laužys, klestės. Ir suprasti supras ne visi, ne išsyk, Pakartosiu, pajacu pabūsiu šį syk, - Suvaidinsiu, juokausiu, nusukęs akis, - Sumaištis bruzdesyje - tai pat bruzdesys! Kaip išgert lemtą taurę bėgimo take? Neišlaistyt, ar šliūkštelt į veidą staiga Savo priešui, kurio įžūlumo - apstu, Negaliu pasakyt, nemeluoju, tarpstu. Taip nudailintas ratas ir sukas, - sukuos, Kaip nublizgintas lankas laikaus ir lenkiuos, O taurė vis pilnėja, su ja ką daryt? Kantriai laukt patikėtinio, ar sudaužyt? Kantriai draugo sulaukt, kuris slystų lanku, O pačiam pasinerti, pradingt, kur tamsu, Taip tamsu, kad nerastų net apgraibomis Ar taurė išgerta - pasiliks paslaptis. Nepaklausiu. Laisvūnu ganysiuos laukuos, Apie perduotą taurę čia nieks nesuuos, Neišduosiu palikusių suktis, oi, ne! Nes sutryps ir sulygins mane su žeme! Aš dėl jūsų, vyručiai, putoju, žinia, - Gal uždegsite žvakę kuris už mane? Už apnuogintą nervą, kuriuo pareinu, Už manierų lengvumą, pridengtą šypsniu? Jei bandytų į brangų brokatą suvyt, Ar į aukso narvelį mane uždaryt, Neišdegs! Perstyguoti, tonaciją keist, - Neskambės mano stygos po pirštais kreivais! Dar labiau pasitempsiu, įtempsiu stygas, - Ką pernakt sudėliojau po krislą - sudegs! Galvą dainai nusuksiu. - Kaip dulkė slydi Niekada nesisupsiu vogtam spinduly! ...Jei lemtis - mano kryžius, taurė išgerta Ligi dugno, - prie lūpų prikepus puta! Mano muzikoj nieks atšiaurumo neras, - Oi, ne viskas - niekai! - tarsiu mirdamas aš!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2006