Šunims mėsos paduokit, - Gal susipjaus palei griovį? Duokit giros girtuokliams - Gal susimuš pagirioję?. Statykit daugiau baidyklių Kad varnai nenutuktų. Kad mylintys nesiskirtų, Suraskite būstą kuklų. Į žemę pilkite grūdą, Kad tankiai šaknis suleistų, - Gerai, paklusnus jums būsiu Tik duokit, prašau, man laisvę. Šunims mėsos - paduota, - O jie nesipjauna ir ką gi... Pripilė degtinės girtuokliams, O šie staiga - atsisakė. Baidyklių daugiau nei stirtų - Varnai kuo ramiausia sklando, - Mylinčius reiktų išskirti, O jie vienas kitą suranda. Želmenis gausiai laistė, Bet javas - suvyto, sulyso, - Vakar man davė laisvę Ką aš su ja darysiu?
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2004