Palūkėk, - sutema prieš akis Ten saulėlydis purpurą lieja! Vėjas plakas duobėtam kely, Kerta lietūs į sielą. Žodžiai ten svetimi, svetima ten malda, Susitinka ir skirias be tikslo - Ten išdegus žolė, negyva Pėdos greitai išnyksta, - Sutema. Stabilumo ten rast nepavyks, Kol saulėlydy - vėjai kryžiuojas, Gausmas išmuša ritmą išsyk - Ir širdis sustreikuoja. Žodžiai ten svetimi, svetima ten malda, Susitinka ir skirias be tikslo. Ten išdegus žolė, negyva Pėdos greitai išnyksta. Sutema. Skambesys, spalvų spektras ne tas, Pasirinkčiau, jei leistų derėtis - Sutemoj reikalingas čia aš - Nes tikiu - išsigiedrys. Žodžiai ten svetimi, svetima ten malda, Susitinka ir skirias be tikslo. Ten išdegus žolė, negyva Pėdos greitai išnyksta. Sutema.
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2004