Ragai jau ragina: ”Greičiau!” Svita klegena siaučia. Paspęstame tinkle arčiau Kits kito glaudžias paukščiai. Kas per sumanymas žmogaus, Du baltus gulbinus - nušaut! Lankų įtemptos stygos. Šaulių įgudusioj aky Du paukščiai gražūs ir balti Tik šiandien susitiko. Po saule augo ji - tenai, Kur žvaigždžių lietūs laša, Kur susitinka gulbinai, Aukščiausio pilotažo. Virš debesų išskleisk sparnus, Kur tankiai mėlynas dangus - Sklandyk dievų kalneliais. Pakilk aukštybėn ateities, Kur tik vaitojimas širdies Ir angelų choralai. Bet jis ir ten surado ją, Vienintelę ir brangią, - Kaip vieną posmą dainoje Gulbės giesmė suranda. Kaip baltutėliai angelai, Jie sklandė pažeme visai, - Koks pavojingas triukas! Akis įgudusi šaulių, Iš užu krūmų laukė jų, Kad laimė neužtruktų. Štai braukia prakaitą ranka Kritimo kaltininkas, - Sustok akimirka, - atgal Pasuk, meldžiu, rodyklę! Taip skamba amžina giesmė, Paženklintųjų giminės, Vienos dienos buveinėj. Nukritę žemėn jie šalia - Liko gyvent septintame Danguj, - aukščiausios laimės.
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2003