Ir kaip man skrist lėktuvais nebijoti, Jeigu kaip adata E.B.Izotov Be gailesčio, o gal su juo - - Ech varge, varge, sako, - bado, - - Net gi pas mus, čia neseniai Čikagoj, Katastrofa įvyko - oho ho! Bent šniurkštelėtų susipratęs - broliai, Nėra tarnų, kaip vienas mes - kartu! Ir aš toks pasišventęs, toks šaunuolis, - Dėl bendro reikalo bet ką, bet kur! Aš jau linksmas - pakvieski ir vesk, - Jau galiu kaip styga kilt trapu, - Mankštinaus dar ant žemės, - save Susivaržęs, - suveržęs diržu! Bet ačiū Dievui, neskrendame, laukiam, Stumdomės, stumiam oro uosto laiką taupų, - Broliuojamės su tokiais pat - viens du... Mes geriame septintą, Kad tūpt mums neužginta, Ir kad nutūpsime visi kartu. Restorane išsinešimui - nedalina, Čia nėr’ garsiakalbio, palaima, ko daugiau? Įlėkęs šveicorius, kad riktels: ”Kas į Vilnių? - Ramiai, vyručiai, - gerkite toliau!” Skrydis man, kaip akmuo po kaklu, Nei pavalgyt, rūkyt, nei išgert, - O saugos sumetimais - koktu, - Privalau pats save prisegt! Kaip proto prošvaistė čia - automatas stovi, Kvailai šypsausi jam atsilapojęs, - O jis, kad šnipštels man tokius žodžius, brolyti, Čia Eiske - europietiškai, Švariai - neįtikėtina: Gaji laisvės kalba - ką besakysi! Apie pusiaudienį draugužis prašviesėjo: Miliciją šokdina: - Nebelauks! - IL-18 - kos varžtus iščiupinėjęs, Jis reikalauja parašiuto tučtuojau! Aš bandau jį patikint: Paš’, Paša Pašenka, broli, prašau... Parašiuto nereiks mums, - dievaž, Kai įkalsim po vieną viršaus! Jis mums paaiškino, kad jam kartot neverta, - Diržu neprisisegęs skrido vieną kartą... Sprogimas nei iš šio, o jis - ramus: Žodžio nepralemenęs - Užsisegė liemenę Ir nusileido į gėlyną prie namų. Nuo pasakojimo mes visi apsvaigę, O kas čia darosi? - Praleidom pro ausis, - Skrydžiai už paskutines dvi savaites Į gruodžio trisdešimt ketvirtą nukelti. Ko kremtuos, ko sukuos iš peties, Kaip svarbiausias pasaulio asmuo, - Jei prispaus kas ore, koks Čie Pie, - Nusileisiu ant lietpalčio... op! Drumstai imu suvokti kažką blogą, Kad lietpalčio aš neturiu nei kokio... Ach, Katia, Katia, - tu kalta pati, - Mačiau tik dvi kaimynės Rezges pasikabino, - O rezgės - orą leidžia, supranti? Gal skelbia mano reisą? Nesigirdi... Net ir norėdamas, jei mano...jau tas pats. “Piliečiai! Jūsų lapkritinis skrydis Į gegužę nukeltas pakol kas.” Ko aš muistaus? Beirutas - ramus, - Jo piliečiai - ėriukai šlapi, - Teroristai tikrai neprasmuks, - Lig pavasario trukdžiai ištirps. Nors įrašysite į idiotų būrį Vis tiek skraidysiu. Oro uostai turi Taisyklę - tik “Ate...” ir jau danguj! O čia - atšauktas reisas, Dar pasėdėsi Eiske Pratempsi dieną kitą kaip žmogus! Mes gėrėm punšą, užkanda klaikia - barrr..., - Berods kalakutiena, - tik oda! Į lauką lekiam paeiliui dabar... Ir šviečia “TU” mums gruodžio danguje. Mano draugas prisiekė šventai, Kad nei vieno poste nepaliks! - Kas gi čia? - klausia jis, - kaip gi taip? Niekur neskrenda mūsų šalis?!” O ten toli, į Krasnojarsko pusę Nesusikrimtę, nesulaukę mūsų, Susėdę ant grindų, tualete, Trečia para jau geria Nauji šampaną gerą: Naujieji Metai geria už save! O čia... Senieji alų pasimaišę Kad truktų burbulai, - saugiau be jų... Aerouoste sėdi - jau savaitė Ir laukia nesulaukia vis Naujų... Į Chabarovską reiso nebus, Ten lėktuvas įsėdo giliai, - Tik dėl jo, palydėjęs senus, Mūsų miestas Naujų neįleis
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2008