Kapitoną tą dieną vadinome “tu” Jungos talentais stebino vadą, - Tvarsčius plėšė ir lygino stiebus kartu, Šėlo jūrų vilkai takelažuos. Protas vertė duris, Vyrius kėlė mintis Į miražo paklotą Virš žemės, kuri Atrasta ir prikelta gyvenimui Ir kolumbiniam ir magelaniniam. Tiktai man nematyt Tų krantų, žemės tos Pasismaugęs greičiu, Sėdau ant seklumos! O šaunuolių visų Laukia liaupsės, garbė, - Pripažįstu esu Ir buvau sau kaltė. Ir nutolo laivai, mano broliai gimti, Jautresni - purslais savo užspringo. Dar kiti mojo burėmis man dingdami, Be manęs tęsė žygį didingą. Melagingi, be gėdos Jie meldės, žinia - Taip gentainiai apmėtė Pamokslais mane: Va, nuo valties du šūviai - balanom, - Nuo Kolumbo ir nuo Magelano! Ryju putą, - banga Nepasiekia burnos, Išpleišėjus danga Stumia ją atgalios. Purvini, išopėję, Man bortai žaizdom, Plyšiuos švilpauja vėjai Gėrėkitės jom! Aš kaip skiaurė suvis - kirto man sviedinys, Liko brėžiai ir plyšiai tarano - Liko randai kablių, nuo pirato, kuris Kupron sulenkė stuburą mano. Skiauterė - kaip gitaros Deka nutrinta, Papilvė į koralų Rifus nubraukta, - Plūduriuodamas dustu, - taip esti: Stipriai sūdytas daiktas im gesti. Siuva vėjai pikti Pratysai, išilgai - Kraują man gerdami Mane gyvą pribaigs! Stoviu vėjyje aš Nuo aušros lig aušros Man į sielą kabes Kala be atvangos. Lyg apkvaitę vis verčia į viršų dugnu Šitie vėjai - svečiai neplanuoti, - Kad užspringtų jie triumuose mano vynu - Nuo klampios seklumos išvaduotų. Kaip žvėris įtikėjęs Vilties netenku, - Man ir siuvantys - vėjai, - Dabar nesvarbu, - Mano burės, kaip krūtys senutės, Ant sužlembusių burstiebių supas. Bus aštuntas stebuklas! - Nuo kranto muša Mano kūną nupraus Vandens gyvo puta! Jūra - Dievo rasa, Nuplėš ženklą tabu Ir gyvybe bures - Mano gyslas įpūs! Pasivysiu savus ir atleisiu išsyk, Praeities nepriminsiu, nesėju Keršto savo komandai. Keliausim visi, Kaip anksčiau, nugalėdami vėjus. Berods, vietos nebėr Man laivyne, - ar jums Taip sunku, pajudėt, Susiglaust, pasistumt? Aš jums brolis esu Po negandų grįžau, - Vanduo - mūsų visų, - Vandens jūroje daug! Nusiritot... dėl ko Mane varot namo? Jei nuklydęs buvau, Man nebėr vietos jau? Prasiskirkit, prašau, - Mes laivai - mūsų daug Ir vandens mums - užteks Ir visiems Žemės teks! Atrastos ir prikeltos gyvenimui Ir kolumbiniam ir magelaniniam!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2010