Toks aiškumas dangaus, diena vaiski. Tik dabar joje kažkas barasi. Mūsų žemė visa varpo dūžiais, - Stovi medžiai liūdni, susigūžę. Kryžiumi į dangų dūmai, pelenai Ir nebesuka lizdų gandrai. O rugiai geltoni kaip gintaras, Jei nespėsim nuimt kam augint tada? Nuvilnys pro akis šviesa gintaro, Tai ugnis laukuose krašto gimtojo. Kryžiumi į dangų dūmai, pelenai, - Giedančių nėra - tik varnai. Šitiek dulkių rudens medžių lapuose. Kas galėjo dainuot šiandien slepiasi, Net ir meilė mūs neįtikina Ar tokia reikalinga neapykanta? Kryžiumi į dangų dūmai, pelenai Virš stogų nebesuka gandrai. Miškas ošia smulkutėmis kronomis, O vanduo ir žemė dejonėmis. Stebuklu grįžta ir pamaitina Mūsų atmintį girių gadynė. Išsivaikščiojom po šalis nuo bėdų: Giedančių nebėra nėr gandrų. Įvairiausius garsus saugo erdvės, Bet šiandieną jos griaudžia ir gergždžia, Net kanopų kalimas palaima, Riksmas lūpose týla savaime. Išsivaikščiojo kas kur nuo bėdų Ant stogų nematyti gandrų.
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2014